پیروزی اراده

چند سطری در سوگ دیگو آرماندو مارادونا

چند وقت پیش فیلمی از یک مهمانی منتشر شد که مارادونا پشت به دوربین یکی از نامتعارف‌ترین رفتارهای خود را انجام می‌داد. جز عده‌ای که در میان انبوه هواداران او انگشت‌شمار محسوب می‌شوند کسی به ماجرا واکنش نشان نداد. دوستداران … ادامه