رستگاری در گل‌های نرگس

مجموعهٔ احمدرضا احمدی همواره می‌تواند از مجموعه‌های برگزیدهٔ سال باشد؛ چراکه هنوز هست و چراغ شعر را از ۵۷ سال پیش تا امروز روشن نگه‌ داشته است؛ چنان‌که در نامه به منوچهر یکتایی، شاعر و نقاش بزرگ ایرانی که امسال … ادامه 

نگاهی به کتاب «جهان شایگان؛ پنج دیدار و گفت‌و‌گوی محمدرضا ارشاد با داریوش شایگان»

یکی از دشوارترین مسئله‌هایی که عموم مخاطبان را از ورود به جهان متفکران و اندیشمندان بازمی‌دارد، فقدان تصویری روشن از جهان آنهاست؛ تصویری که طرح کلی جهان آنها را پیش چشم بگذارد و تا آنجا که ممکن است جهان اندیشمندان … ادامه 

فاخر یا مبتذل،نخبگان یا عوام؟

نگاهی به کتاب پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

جدال میان هنر نخبه‌گرا و هنر عامه‌پسند همواره یکی از مسائل اصلی دنیای هنر بوده است. کدام هنر ذوق عامه را تربیت می‌کند و کدام هنر آن را تنزل می‌دهد؟ هنرمندان مخاطبان خود را از میان کدام طیف انتخاب می‌کنند … ادامه