فراخوان خاطره‌های جمعی

نگاهی به نمایشگاه ‌نقاشی‌های‌ داوود زندیان

آدم‌ها و اشیای گوناگون در نقاشی‌های داوود زندیان کنار هم نشسته‌اند که هر کدام از زمانی و مکانی آمده‌اند و دوره‌ای را به یاد می‌آورند؛ سربازی تفنگ به دوش، مردی تار به دست، پیرزنی که مشغول دف‌زدن است، عروس و … ادامه