داستان‌های لاغر، خاطره‌های فربه

هرچه پیش‌تر می‌آییم شمار داستان‌نویسان جنگ کمتر می‌شود

چرا باغ تلو لغو مجوز شده است؟

در سال‌های میانی دههٔ هفتاد، نشر صریر، وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌ مقدس به شماری از نویسندگان سفارش داد تا داستان‌ها و رمان‌هایی برای جنگ بنویسند. بر اساس منطق امروز اگر بخواهیم داوری کنیم، کار بنیاد … ادامه