چند سطر دربارهٔ پری ساختهٔ داریوش مهرجویی

جست‌و‌جوگرِ بی‌قرار هامون حالا آرام شده است. دست‌کم بی‌قراری‌های او دیگر جلوهٔ بیرونی ندارد و خبری از هیجان‌ها و برون‌ریزی‌ها و فریادهای هامونی نیست. او حالا انگار به صلح با خویشتن و جهان رسیده است. خلوت گزیده است؛ به روستایی … ادامه