نگاهی به کتاب «جهان شایگان؛ پنج دیدار و گفت‌و‌گوی محمدرضا ارشاد با داریوش شایگان»

یکی از دشوارترین مسئله‌هایی که عموم مخاطبان را از ورود به جهان متفکران و اندیشمندان بازمی‌دارد، فقدان تصویری روشن از جهان آنهاست؛ تصویری که طرح کلی جهان آنها را پیش چشم بگذارد و تا آنجا که ممکن است جهان اندیشمندان … ادامه