دورهٔ قاجار را باید دورهٔ بسط و گسترش آیین‌ها و مراسم عاشورایی دانست. در همین دوره است که تعزیه‌ رونق می‌گیرد و هر روز با شکوه و جلال بیشتری برگزار می‌شود. در همین دوره است که شمار مقتل‌های فارسی زیادتر … ادامه