همراه با اتوبوس‌ها از واقعیت تا انتزاع

نگاهی به دو نمایشگاه شب‌آباد و تجریدآباد نقاشی‌های بیژن اخگر

بیژن اخگر نقاش اتوبوس‌هاست و نزدیک ‌دو دهه است که اتوبوس‌ها را تصویر می‌کند؛ اتوبوس‌هایی که اغلب در گوشه‌ای آرمیده‌اند، پایانه‌ای یا پارکینگی یا کنار جاده‌ای. او نقاشی به نقاشی و نمایشگاه به نمایشگاه همراه اتوبوس‌‌ها آمده است، از نماهای … ادامه