خاموشی چشم و چراغ کوچه حاج‌نایب

بیوک چیت‌چیان یکی از آخرین بازماندگان نسل قدیم کتابفروشان خیابان ناصرخسرو درگذشت

پیرمرد عصازنان کوچهٔ حاج‌نایب را طی می‌کند تا برسد به پاساژ مجیدی. از کوچه که رد می‌شود، همه به احترامش می‌ایستند و سلام می‌کنند. کتابفروشانی که گاهی مغازه‌هایشان را باز می‌کنند؛ مغازه‌هایی که دیگر کتابفروشی نیستند و تغییر کاربری داده‌اند. … ادامه