برج عاج نشین

«مسلم است من یک پرسوناژ تاریخی هستم. هیچ اسمش ‌گنده‌گویی نیست. من برای این آب و خاک یک پرسوناژ تاریخی هستم» بهمن محصص از برج‌عاج‌نشینان هنر مدرن ایران بود؛ از هنرمندانی که به کاری که می‌کرد آگاه بود و با … ادامه 

«مسلم است من یک پرسوناژ تاریخی هستم. هیچ اسمش ‌گنده‌گویی نیست. من برای این آب و خاک یک پرسوناژ تاریخی هستم» بهمن محصص از برج‌عاج‌نشینان هنر مدرن ایران بود؛ از هنرمندانی که به کاری که می‌کرد آگاه بود و با … ادامه