فیلسوف تلویزیون

برایان مگی درگذشت؛ کسی که فیلسوفان بزرگ دنیا را به صفحه تلویزیون آورد

«اگر از کسانی که به‌طور حرفه‌ای فلسفه درس می‌دهند نظرخواهی می‌کردیم و می‌پرسیدیم مهم‌ترین فیلسوف زنده کیست، به‌هیچ‌وجه روشن نیست که چه‌ کسی بیشترین رأی را می‌آورد، اما می‌توانستیم به جرأت پیش‌بینی کنیم که بعضی از اسامی در بین ‌‌ده-دوازده … ادامه