مجسمه‌هایی که روی بوم نقاشی آمده است

نمایشگاه آثار بابک اطمینانی

از خیابان سپند تهران که رد شوید در حد فاصل خیابان نجات‌اللهی (ویلا) و سپهبد قرنی واحد بزرگی با دیوارهای شیشه‌ای در طبقهٔ اول یک مجتمع خودنمایی می‌کنند. از همان خیابان که نگاهی بیندازید نقاشی‌های بزرگی که بر دیوارها نصب … ادامه