ما ادبیات ترکیه را تغییر دادیم

روایتی از ملاقات و گفت‌و‌گو با اورهان پاموک، برنده نوبل ادبیات

کسی نمی‌دانست صبح پنجشنبه بیست اردیبهشت در ساختمان آجری انتشارات ققنوس در خیابان شهدای ژاندارمری چه خبر است که خبرنگاران و عکاس‌ها در دسته‌های دو-سه نفره به آنجا می‌روند و بازمی‌گردند؛ حتی کتابفروشان پاساژ فروزنده و بازارچهٔ کتاب و دیگر … ادامه