گمنامی تو از فراموشی من نیست

اسماعیل نوری‌علاء، نیروی خود را در چند جبهه تقسیم می‌کند و در هیچ‌کدام نمی‌تواند پیروز مطلق باشد

اسماعیل نوری‌علاء از شخصیت‌های چندوجهی ادبیات و هنر در دهه‌های چهل و پنجاه است که کارنامه‌ای پربرگ و بار دارد، از شعر و روزنامه‌نگاری گرفته تا فیلمسازی و ترجمه و نظریه‌پردازی ادبیات و هنرهای تجسمی و جامعه‌شناسی دین. او نخستین … ادامه