در سوگ اسماعیل سعادت و عمری را که در فعالیت علمی و ترجمه آثار فلسفی گذراند

اسماعیل سعادت از نسل بزرگ‌مردان جامع‌الاطرافی بود که بیشترشان درگذشته‌اند. مثل عباس زریاب‌خویی، ابوالحسن نجفی، رضا سیدحسینی و کمتر از انگشتان یک دست از ایشان باقی مانده‌اند، مثل فتح‌الله مجتبایی،  احمد سمیعی‌گیلانی و محمدعلی موحد. نسلی که پیش از رواج … ادامه