سپیده‌دمی که بر پیشانی آسمان می‌گذرد

چند سطری درباره احمد شاملو و شعر سپید و رهبری جریان اصلی شعر نو در سال‌های دهه چهل

به جست‌وجوی تو بر درگاه کوه می‌گریم، در آستانه دریا و علف. به جست‌وجوی تو در معبر بادها می‌گریم در چارراه فصول، در چارچوب شکسته‌ پنجره‌ای که آسمان ابرآلوده را قابی کهنه می‌گیرد. حرکت شعر نو فارسی در دههٔ چهل … ادامه 

خانه را روشن می‎‌ کنند و می‎‌‎میرند

درگذشت احمد شاملو در سال ۱۳۷۹ پایان دورهٔ شاعران بزرگ امروز زبان فارسی است

غافلان هم‎‌‎سازند، تنها طوفان کودکان ناهمگون می‎‌‎زاید احمد شاملو در سال‎‌‎های دههٔ سی آرام‌آرام از شعر نیمایی فاصله می‎‌‎گیرد و به مدد زبانی که به مرور‌ زمان متمایز می‎‌‎شود و دایرهٔ واژگانی غنی که از گذشته تا امروز ادبیات فارسی … ادامه 

هوشنگ ایرانی، احمد شاملو، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج، اسماعیل شاهرودی ازجمله شاعرانی‌اند که در سال‌های رونق شعرنو، مجموعه‌های خود را منتشر می‌کنند

نتیجهٔ گشایشی که در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ پدید آمده است، فضای باز سیاسی اجتماعی و رونق گرفتن نشریات و به تبع آنها رونق جریان‌های ادبی است. هر چه به دههٔ سی نزدیک‌تر می‌شویم، شمار نشریات ادبی بیشتر می‌شود، … ادامه 

یالِ بلندِ اسبِ تمنا

احمد شاملو در سال ۱۳۳۶ هوای تازه را منتشر می‌کند. کتاب پیشنهادهای تازه‌ای در شعر پس از نیما به دست می‌دهد

نه به خاطرِ آفتاب، نه به خاطرِ حماسه به خاطرِ سایه‌ی بامِ کوچکش به خاطرِ ترانه‌یی کوچک‌تر از دست‌های تو «هوای تازه» نتیجهٔ آزمون و خطایی است که احمد شاملو در «آهنگ‌های فراموش‌شده» و «قطعنامه» در شعر پس از نیما … ادامه 

«شب از نیمه گذشت و یارم نیامد…/ دلم در آتش انتظار سوخت و دودش از سینه‌ام بیرون شد؛ ساغرم از اشک سرشار گشت و باده غم مستم کرد؛ اما ساقی نازک‌بدن من نیامد که در کنارم بنشیند. گفت می‌آیم… سحر … ادامه