تلخ شد قند خاک شد لبخند

ابوالفضل زرویی نصرآباد، طنزپرداز برجسته معاصر در ۴۹ سالگی در خلوت و تنهایی در احمدآباد مستوفی درگذشت

هفته‌نامهٔ مهر برای کسانی که در سال‌های میانی دههٔ هفتاد سال‌های نوجوانی و جوانی خود را می‌گذراندند، دریچهٔ آشنایی با دنیای مطبوعات بود. هفته‌نامه‌ای خوش‌آب‌ورنگ و ارزان که کمتر به خبرها و اتفاقات سیاسی اجتماعی روزمره می‌پرداخت و بیشتر دربارهٔ … ادامه