و حالا روحت را به خدا بسپار

در سوگ ابوالحسن خوشرو، خوانندهٔ بزرگ موسیقی سنتی مازندران

نشسته بود و قصهٔ طالب را روایت می‌کرد. سطر به سطر حکایت عشق طالب و زهره را می‌گفت و سفر دور و دراز طالب از آمل به هندوستان. در میانه‌های قصهٔ للِه‌وا (نی‌لبک) را دهان می‌گذاشت و سطرهایی از منظومهٔ … ادامه